Retningslinjer for brug af Medeno

Det her bliver en lidt tungere omgang, end det du ellers finder på Medeno, men sådan skal det jo nok være når regler og love skal beskrives (og overholdes).

Så god læselyst til dig – Jeg håber vi bagefter igen ses på de lidt sjovere sider af Medeno.

Lad os komme i gang:

.

Hvem er jeg

Medeno er skrevet af autoriseret fysioterapeut Line Christensen (herefter betegnet som “Jeg”) og alt indhold er originalt. Jeg har derfor eneret til indholdet på siden.

.

Deling af gratis indhold fra Medeno på de sociale medier, andre websites og i fysisk form

Du må meget gerne dele mine gratis artikler, illustrationer, citater og lignende alle de steder du overhovedet kan komme i tanke om, hvor det kunne komme andre og flere til gavn.

Det er ikke lovligt at lave screenshots eller på anden vis kopiere det gratis indhold og udgive det andetsteds, som dit eget.

Jeg har beskyttet min side, så det ikke er muligt at lave direkte copy/paste fra siden.

Når du laver en almindelig deling til f.eks. de sociale medier, så kommer der automatisk et link med tilbage til Medeno, dette er selvfølgelig en hel lovlig deling.

Det er lovligt at citere hjemmesiden med 50 ord eller mindre, hvis der ved citatet er et tydeligt og aktivt link tilbage til min hjemmeside.

.

Ophavsret

Jeg (Line Christensen) har fuld ophavsret til alt indhold på websitet.

Herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, lyd, video og illustrationer.

Illustrationer

Billeder eller illustrationer brugt på denne hjemmeside er enten under The Creative Common CCO license (det vil sige at de er frit tilgængelige på nettet og må bruges til alle formål) eller også har jeg selv udarbejdet illustrationerne.

Til de illustrationer / grafer mm., som jeg selv har udarbejdet har jeg fuld ophavsret til. Disse må derfor hverken kopieres eller bruges andet sted, med mindre min tydelige og skrevne tilladelse er givet.
Såfremt der ønskes brug af en illustration / graf mm., der er udarbejdet af undertegnede, skal der gives individuel tilladelse til hver illustration. Der skal desuden tydeligt fremgå til hvilket formål og i hvilket omfang brugen af den givne illustration må tillades.

Såfremt jeg har brugt illustrationer lavet af en anden på denne hjemmeside, vil dette fremgå tydeligt af materialet.

.

Brug af betalingsprodukter

På Medeno udbyder jeg (Line Christensen) betalte online produkter i form af online kurser og/eller online forløb.

ALT indhold du køber igennem Medeno og Medeno’s Online Smerteskole er til eget (personligt) brug.

Købt materiale må derfor ikke videregives eller deles med tredjepart.

Hvis du kender en anden, der kunne have udbytte af at læse/se/høre indhold fra Medeno’s betalte produkter, må du henvise personen til betalingssiden, så de kan købe deres egen adgang til det online indhold (både online kurser og online forløb).

.

Brug af information og/eller undervisning fra Medeno er på eget ansvar

Det her er en vigtig ting jeg bliver nødt til at understrege:

Ja, jeg er autoriseret fysioterapeut, men jeg er ikke din fysioterapeut og indholdet på Medeno (herunder både, dog ikke begrænset til: gratis artikler, betalte kurser og forløb, illustrationer, videoer med mere) kan derfor ikke betegnes som et behandler/terapeut forhold eller på anden vis anses som værende behandlende i sin form.

Jeg har en dansk autorisation og jeg baserer indholdet på hjemmesiden ud fra videnskabelige artikler udgivet i forskellige internationale videnskabelige journaler og hjemmesider.

Det du finder her på siden er altså sundheds-relateret information, men det kan ikke anses som at være sundhedsfaglige råd. Såfremt du har spørgsmål eller ønsker at igangsætte nogle af de forslag jeg kommer med på hjemmesiden her, bør du kontakte din egen læge eller fysioterapeut, eller den sundhedsprofessionelle som der er relevant for dig, for at få den korrekte information, der er tilpasset netop dit niveau og dit personlige behov.

.

Tavshedspligt

Jeg vil gøre det klart, at ved direkte private henvendelser til mig, enten via e-mail eller via konsultationer med mere vil jeg overholde loven om tavshedspligt, såfremt informationen ikke involverer oplysninger, der per lovkrav gør således at informationen skal indberettes, f.eks. information omkring vold mod børn.

Du bør aldrig sende personfølsomme oplysninger til mig som for eksempel dit CPR-nummer eller scanninger/billeder af dokumenter med sådanne oplysninger på. Jeg vil ikke kunne give garanti for sikkerheden, da mit e-mail system ikke bliver håndteret via “Sikker Post”, som f.eks. over E-boks.

Oplysninger om helbredstilstand, personlige oplysninger mm. vil ikke blive videregivet til 3. part uden dit samtykke. Så du kan altså være helt rolig med at jeg ikke siger noget videre til dine pårørende, til din egen læge eller til den kommune du er tilknyttet.
Såfremt det er min overbevisning, at der skal tages hånd om helbredstilstanden af andet sundhedsfagligt personale, vil jeg informere dig om det. Såfremt du ikke ønsker hjælp fra andet sundhedsfagligt personale og jeg ikke selv er i stand til at hjælpe på forsvarlig vis, forbeholder jeg mig retten til at afbryde samarbejdet.

Opgives personlige oplysninger om helbredstilstand mm. offentligt på hjemmesiden, enten som kommentar til en artikel eller andet indhold, eller i et forum tilknyttet hjemmesiden er min tavshedspligt ikke gældende, da hjemmesiden er offentligt tilgængelig.

Jeg har dog bevidst fjernet muligheden for at kommentere direkte her på hjemmesiden, men samme regler gælder såfremt du benytter dig af kontakt via offentlige sociale medier, som f.eks. den Facebook side der er tilknyttet denne hjemmeside.

Jeg henviser til Bekendtgørelse af Sundhedsloven – kapitel 9, fra hjemmesiden Retsinformation, for yderligere oplysninger.

.

Ansvarsfraskrivelse

Jeg vil selvfølgelig tage ansvar for din læring og de ting jeg fortæller dig.

Alt hvad jeg deler på Medeno kan jeg stå 100% inde for.

Men fordi jeg ikke er din fysioterapeut og fordi det jeg tilbyder, ikke er behandlende i sin form er de ændringer du laver i din hverdag ud fra hvad du læser/ser/hører på Medeno på dit eget ansvar.

Ved køb af mine online kurser eller online forløb (herunder inklusiv enhver form for køb af online produkter fra Medeno) så samtykker du til at du selv har ansvaret for de ændringer du laver.

Det vil sige, at hvis du ønsker at bruge den viden, du får fra Medeno til eget brug eller til egen behandling, så er dette på eget ansvar. Dette gælder også, hvis du videregiver informationen til en pårørende.

Eftersom jeg ikke fører journal eller har kontakt med de mennesker, som har adgang til min hjemmeside og mine online produkter (kurser og forløb), kan jeg ikke holdes ansvarlig for eventuelle tilbageskridt eller negative udfald, der kan opleves.

Er du i tvivl om hvorvidt et råd eller noget nyt viden kan bruges i din situation, bør du tale med din egen læge eller anden relevant behandler som du har personlig adgang til, som vil kunne rådgive dig i netop din situation.

Jeg vil altid anbefale, at ved større ændringer i hverdagen, at du rådfører sig med relevant behandler.
Desuden bør du aldrig ændre i din medicinering, på baggrund af viden du har læst til dig på nettet. Tag altid en snak med din læge, hvis du har spørgsmål angående din medicinering.

Henvender du dig direkte til mig, enten i kommentarfeltet eller via mail mm., vil jeg så godt jeg kan, hjælpe dig med den problemstilling du står i, men trods direkte henvendelse, kan jeg stadig ikke holdes ansvarlig, medmindre vi har indgået et behandlingsforløb, med bl.a. journalføring og regelmæssig opfølgning.

Indgås sådan et behandlingsforløb, vil dette fremgå tydeligt og der vil blive tilsendt et dokument til underskrivelse, som beskriver behandlingens indhold og formål mm.

.

Jeg-Lærte-Ikke-Noget-Nyt-100%-Pengene-Tilbage-Garanti

Når du køber et online kursus fra Medeno’s Online Smerteskole, får du automatisk også mulighed for at benytte dig af min “Jeg-Lærte-Ikke-Noget-Nyt-100%-Pengene-Tilbage-Garanti“.

Denne garanti indløser du med Dobbelt-Ansvars-Kontrakten.

Det eneste denne garanti ikke dækker er mine Individuelle Online Smerteforløb, da du der investerer i min tid 1:1.

Du kan læse hele garantien og alle de fordele den indeholder (og hvordan du indløser den) lige HER.

Ps. Så gælder garantien i 1 helt år efter din købsdato af et online kursus!

.

Særlig tillæg i forhold til Kickstartere

Hvis du er Kickstarter på et af mine online kurser (red. Kickstarter betyder at du er en af de første der køber forløbet), så får du nogle særlige fordele.

1) Som kickstarter får du mulighed for at investere i kurset til en nedsat Kickstarter pris (prisen vil fremgå ved det enkelte kursus)

2) Din 100%-pengene-tilbage-ganranti gælder OGSÅ for Kickstartere, medmindre andet fremgår tydeligt på siden ved køb.

Du kan købe så mange (og så få) kurser som Kickstarter, som du vil.

Ofte vil det være muligt at blive Kickstarter på et nyt online kursus 1-2 måneder før undervisningen / kurset frigives officielt.

Du vil kunne læse mere om muligheden for at blive kickstarter og hvad det indebærer på siden for det enkelte kursus. Hvis der er mulighed for at blive kickstarter, så står det tydeligt.

.

Tak for du læste med – Hop du nu endelig tilbage til det der er lidt sjovere at læse om.

Underskrift Line Christensen Medeno