Vilkår og Rettigheder

Retningslinjer for brug af hjemmesiden

Denne hjemmeside/blog er skrevet af autoriseret fysioterapeut Line Christensen (herefter betegnet som “Jeg”) og alt indhold er originalt. Jeg har derfor eneret til indholdet på siden. Det er derfor ikke lovligt at lave screenshots eller på anden vis kopiere indholdet og udgive det andetsteds. Jeg har beskyttet min side, så det ikke er muligt at lave direkte copy/paste fra siden.

Det er lovligt at citere hjemmesiden med 50 ord eller mindre, såfremt der ved citatet er et tydeligt og aktivt link tilbage til min hjemmeside.

 

Kort oprids af Bekendtgørelsen af lov om Ophavsret

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling (…)

  • Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

§ 2. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik.

  • Stk. 2. Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det.

Jeg henviser til Bekendtgørelse af lov om Ophavsret fra hjemmesiden Retsinformation, for yderligere informationer.

 

Privatlivspolitik

Beskyttelse af personoplysninger

Hvis du i forbindelse med køb eller på anden måde registrering på siden afgiver nogle personlige oplysninger, gælder persondataloven. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg gemmer dine personlige oplysninger på en computer med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Jeg kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Jeg henviser til Lov om behandling af Personoplysninger, fra hjemmesiden Retsinformation, for yderligere oplysninger.

Dette gælder dog ikke email-adresser som brugere af hjemmesiden selv har givet, for at modtage mit nyhedsbrev og andre relevante mails fra denne side.

 

Tavshedspligt

Jeg vil gøre det klart, at ved direkte private henvendelser til mig, enten via e-mail eller via konsultationer mm. vil jeg overholde loven om tavshedspligt. Oplysninger om helbredstilstand, personlige oplysninger mm. vil ikke blive videregivet til 3. part uden dit samtykke. Såfremt det er min overbevisning, at der skal tages hånd om helbredstilstanden af andet sundhedsfagligt personale, vil jeg informere dig herom. Såfremt du ikke ønsker hjælp fra andet sundhedsfagligt personale og jeg ikke selv er i stand til at hjælpe på forsvarlig vis, forbeholder jeg mig retten til at afbryde samarbejdet.

Opgives personlige oplysninger om helbredstilstand mm. offentligt på hjemmesiden, enten som kommentar til en artikel eller andet indhold, eller i et forum tilknyttet hjemmesiden er min tavshedspligt ikke gældende, da hjemmesiden er offentligt tilgængelig.

Jeg henviser til Bekendtgørelse af Sundhedsloven – kapitel 9, fra hjemmesiden Retsinformation, for yderligere oplysninger.

 

Ansvarsfraskrivelse 

Såfremt du ønsker at bruge den viden, du får fra denne hjemmeside til eget brug eller til egen behandling, så er dette på eget ansvar. Dette gælder også, hvis du videregiver informationen til en pårørende.
Eftersom jeg ikke fører journal eller har kontakt med de mennesker, som har adgang til min hjemmeside, kan jeg ikke holdes ansvarlig for eventuelle tilbageskridt eller negative udfald, der kan opleves.
Er du (læser) i tvivl om hvorvidt et råd eller noget nyt viden kan bruges i din situation, bør du tale med din læge eller anden relevant behandler, som vil kunne rådgive dig i netop din situation.
Jeg vil altid anbefale, at ved større ændringer i hverdagen, at man rådfører sig med relevant behandler.
Desuden bør du (læser) aldrig lave ændringer i din medicinering, på baggrund af viden du har læst til dig på nettet. Tag altid en snak med din læge, såfremt du har spørgsmål angående din medicinering.

Henvender du (læser), dig direkte til mig, enten i kommentarfeltet eller via mail mm., vil jeg så godt jeg kan, hjælpe dig med den problemstilling du står i, men trods direkte henvendelse, kan jeg stadig ikke holdes ansvarlig, med mindre vi har indgået et behandlingsforløb, med bl.a. journalføring og regelmæssig opfølgning.
Indgås sådan et behandlingsforløb, vil dette fremgå tydeligt og der vil blive tilsendt et dokument til underskrivelse, som beskriver behandlingens indhold og formål mm.

 

Cookie-politik

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din harddisk for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Du kan slette og undgå cookies

Du kan vælge ikke at modtage cookies, og at slette dem, der allerede ligger på din harddisk. Som bruger skal du være opmærksom på, at hjemmesiden ikke nødvendigvis vil fungere 100 % optimalt, hvis du sletter cookies, eller du blokerer for cookies.

Jeg henviser til Cookie-Bekendtgørelsen, fra hjemmesiden Retsinformation, for yderligere oplysninger.

 

Illustrationer

Billeder eller illustrationer brugt på denne hjemmeside er enten under The Creative Common CCO license (det vil sige at de er frit tilgængelige på nettet og må bruges til alle formål) eller også har jeg selv udarbejdet illustrationerne.

 

Til de illustrationer / grafer mm., som jeg selv har udarbejdet har jeg fuld ophavsret til. Disse må derfor hverken kopieres eller bruges andet sted, med mindre min tydelige og skrevne tilladelse er givet.
Såfremt der ønskes brug af en illustration / graf mm., der er udarbejdet af undertegnede, skal der gives individuel tilladelse til hver illustration. Der skal desuden tydeligt fremgå til hvilket formål og i hvilket omfang brugen af den givne illustration må tillades.

Såfremt jeg har brugt illustrationer lavet af en anden på denne hjemmeside, vil dette fremgå tydeligt af materialet.

 

Signatur

error: Indholdet er beskyttet

Hvis du bliver ved med at bruge denne side, accepterer du brugen af cookies på siden. Mere information

Cookie indstillingerne på denne blog er sat til "accepter cookies" for at give dig den bedste oplevelse muligt. Hvis du fortsætter med at bruge denne blog, uden at ændre dine cookie indstillinger eller hvis du klikker "Accepter", så samtykker du til dette.

Luk